[email protected] 0 (232) 421 51 45

Okul Dönemi ve Yetişkin Kekemelik Terapisi

OKUL DÖNEMİ VE YETİŞKİN KEKEMELİK
 
Kekemelik Nedir?
 
Kekemelik, konuşma sırasında konuşma akıcılığının bloklar, ses ve hece tekrarları veya uzatmalarla bozulmasıdır. Kekemeliğe el-ayak hareketleri, göz kırpmalar, kafa hareketleri eşlik edebilir. Kekeleyen bireyler kekeledikleri esnada ne söylemek istediklerini çok iyi bilmelerine rağmen kelimeleri akıcı bir şekilde çıkaramazlar.
 
Kekemelik Terapi Yöntemleri Nelerdir?
 
Kekemeliğin çözümsüz olduğu düşüncesi nedeniyle herhangi bir tedavi yolu aramamak oldukça yaygındır. Oysa ki genç ve yetişkin kekemelere yönelik tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan akıcılık şekillendirme ile amaç konuşmayı daha akıcı bir hale getirmektir. Akıcılık şekillendirme yöntemi ile nefes daha kontrollü bir hale getirilir, konuşma hızı düşürülerek sese giriş yumuşatılır. Bu konuşma tekniği zamanla otomatikleşse bile konuşmanın kontrol altında kalması şarttır. Kekemelik terapilerinde kullanılan diğer bir yöntem ise 'duyarsızlaşma'dır. Bu yöntemin amacı kekemelikten kaçınmamak, kekemeliğe karşı olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmaktır. Bu yöntemle kekemelik kontrol edilir.
 
Kekemelik Tamamen Geçer mi?
 
Kekemelikte uygulanan her terapi yöntemi her kekeleyene aynı şekilde yardımcı olacak diye bir kural yoktur. Mevcut tekniklerden kişiye en uygun olanı kullanılarak konuşma alışkanlıkları tamamen değiştirilir. Ancak bilinmelidir ki hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kekemelik tamamen ortadan kalkmaz, kontrol altına alınır.
 
Kekemelik Terapilerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
 
Yetişkin kekemeler, kekemeliklerini kontrolleri altına alıp daha akıcı ve daha gayretsiz bir konuşma elde etmek için bunu çok istemeliler ve uzun vadeli olarak planlı ve disiplinli bir çalışma içine girmelilerdir.
 
18 yaşın altındaki bireylerin kekemelik terapilerinde ise en önemli nokta terapist, aile ve bireyin iş birliği içinde çalışması ve herkesin görevlerini doğru bir şekilde yerine getirmesidir.
 
Kekemeliğin bireyin sosyal hayatında yarattığı olumsuzluklar, doğal olarak bireyin psikolojisi üzerinde de olumsuz etkilere yol açar. Yapılan pek çok araştırmada kekemelik anksiyete ve/veya depresyonla ilişkilendirilmiştir. Kekeme bireyler değerlendirilirken, konuşma kesintilerine eşlik eden psikolojik durum, kişilik özellikleri ve tutumlar da göz önüne alınmalıdır. Bir şeyler anlatmak isteyip anlatamayan, toplumun konuşma standartlarına kendini uyduramayan kekeme bireyde saldırgan davranışlar, isyan, kendine güvensizlik, aşağılık duygusu, suçluluk, düşmanlık, kaygı duyguları gibi olumsuz duygular oluşabilmektedir. Bu durumda psikolojik danışmanlık da konuşma tedavisine destekleyici olabilir.

Yukarı Çık!