[email protected] 0 (232) 421 51 45

Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar

 
ARTİKÜLASYON VE FONOLOJİK BOZUKLUKLAR
 
Artikülasyon Bozukluğu Nedir? Artikülasyon bozukluğu bireyin bazı konuşma seslerini üretmekte güçlük çekmesi ya da yanlış üretmesi durumudur. Artikülasyon bozukluğunda birey bazı sesleri doğru bir şekilde üretemez. Örneğin ‘arı’ yerine ‘ayı’, ‘kedi’ yerine ‘tedi’ der ve bu da konuşmanın başkaları tarafından yanlış anlaşılmasına neden olabilir. Artikülasyon bozukluğunda konuşmadaki hatalar tutarlıdır. Yani çocuk bir sesi yanlış üretiyorsa bu sesi her defasında aynı hata ile üretir. Artikülasyon (Sesletim) Bozukluklarının Sebepleri Nelerdir?
 
• Yapısal anomaliler (dudak damak yarığı, dil bağı)
 
• Yanlış öğrenme
 
• Dil-damak kaslarının yanlış kullanımı
 
• Nörolojik bozukluklar (serebral palsi)
 
• İşitme kaybı
 
Terapiye Ne Zaman Başlanmalıdır?
 
Tüm sesler belirli bir sırayla öğrenilmektedir. 2-3 yaşındaki bir çocuk b,d,m,p gibi sesleri üretebilirken l,r,s,z gibi sesleri öğrenmesi daha geç yaşlarda olabilmektedir. Çocuğunuz 4-5 yaşına gelmiş ancak bazı sesleri telaffuz etmede problem yaşıyorsa bir uzmana başvurulmasında fayda vardır.
 
Yetişkinlerde Artikülasyon (Sesletim) Sorunlarına Yardım Edilebilir mi?
 
Yaşa bakılmaksızın birçok artikülasyon sorununda terapi uygulanabilir. Terapiden alınacak sonuç artikülasyon (sesletim) bozukluğunun nedenine göre değişebilmektedir. Örneğin; yapısal bir sorun varsa alınacak sonuç kişinin sınırlılıklarına göre değişmektedir.
 
Fonolojik Bozukluk Nedir?
 
Fonoloji, bir dildeki konuşma seslerinin birleştirilmesiyle ilgili kuralları içermektedir. Fonolojik gelişim ise fonolojik konuşma kurallarını edinme anlamına gelmektedir. Fonolojik bozukluğu olan çocuklar konuşma seslerinin yerini değiştirir, sesleri düşürür ya da hatalı kullanır. Örneğin; kamyon yerine kaymon, kitap yerine kipat.
 
Fonolojik bozukluğu olan çocukların konuşmalarındaki hatalar tutarsızlıklar gösterir. Bir kelimede doğru üretebildikleri bir sesi başka bir kelimede yanlış üretebilmektedirler. Artikülasyon bozukluğunda yanlış üretilen sesler çocuğun ses dağarcığında bulunmazken, fonolojik bozukluğu olan çocuklarda sesler ses dağarcığında bulunur ancak çocuk hedef ses yerine başka bir ses seçer ve kullanır.

Yukarı Çık!